HSP Consense Amsterdam

Hooggevoeligheid

Het begrip HSP (highly sensitive person) voor iemand die hooggevoelig is wordt steeds bekender sinds het verschijnen van Elaine Arons boek ‘Hoog Sensitieve Personen’ in het Nederlands. Boeken over hooggevoeligheid van Nederlandse auteurs zoals bv. Antoine van Staveren of Susan Marletta-Hart droegen er ook aan bij dat veel hoog sensitieve mensen een gevoel van herkenning en een vorm van thuiskomen ervaren. Eindelijk begrijpen velen wie ze zijn en vallen er puzzelstukjes op hun plek. Dit is heel belangrijk. “Herkenning is vooral een bevestiging van het bestaansrecht. Voor het eerst resoneert het gevoel van zingeving en betekenis in hen…” , zegt Susan Marletta-Hart in de inleiding van haar boek.

Zodra de eerste fase van herkennen en opluchting voorbij is komt in plaats daarvan vaak de vraag wat men hiermee nu kan doen. Hoe beter om te gaan met deze eigenschappen, die in het verleden veelal voor problemen hebben gezorgd. Want veel hooggevoeligen willen wel graag geloven dat hun eigenschappen een ‘gave’ en een kracht kunnen zijn, maar ze hebben het nog nauwelijks zo ervaren. Dit is precies waar ConSense aansluit.

Een hoop diep gewortelde, ongezonde overtuigingen staan vaak in de weg, om eindelijk in harmonie en vrede te kunnen leven. Meer acceptatie van het anders-zijn, meer waardering voor zichzelf en de eigen manier om met situaties om te gaan, ontstaan niet zomaar. Bij het veranderen van een last in een kwaliteit reik ik iedereen die om hulp vraagt graag de hand.