HSP Consense Amsterdam

Reiki

Reiki volgens het Usui systeem van natuurlijk genezen
(Usui Shiki Ryoho)

Wat is Reiki?
Reiki is een manier van natuurlijk genezen door zachte aanraking (in beklede toestand). Reiki- behandelingen zijn ook zonder direct lichaamscontact mogelijk. Aan het eind van de negentiende eeuw ontving Dr.Mikao Usui in een visioen op een heilige berg in Japan de symbolen en de kracht van Reiki en ontwikkelde het systeem van Reiki Heling.

Rei – ki  betekent universele levensenergie of kracht van de zon.
Hawayo Takata, de vrouw die het Usui Systeem van Reiki buiten Japan bekend maakte, schreef in haar dagboek: ‘Deze kracht is onvoorstelbaar, onmeetbaar en, omdat het een universele levenskracht is, voor de mens niet te bevatten. Toch ontvangt ieder levend wezen, wakend of slapend, er dagelijks de zegeningen van.’

Het overdragen van (levens)energie door handoplegging is een oeroude manier van natuurlijk genezen die de meeste mensen ook onwillekeurig en automatisch toepassen bij pijnklachten. Denk bijvoorbeeld eraan wat men meestal doet bij pijn in de buik of aan letsels van kinderen.

Het Usui Systeem van Reiki wordt door middel van een mondelinge onderwijstraditie en het uitwisselen van behandelingen verspreid. Je kunt tegenwoordig veel informatie over Reiki inwinnen via boeken, tijdschriften en vooral via het internet. Kennis en weten spelen bij Reiki echter een ondergeschikte rol. Deze zachte, harmoniserende energiestroom moet je ervaren door behandelingen te krijgen of een cursus te volgen.

Lees verder......